Sunday, August 24, 2008

Peculiar days...

Ibland så lämnas man helt förbluffad. Ljuger ena personen så borde han inte få vara ute i fria livet. Ljuger andra personen så betvivlar jag hennes kapabilitet att ha hand om ett barn. Fungerar inte rättsväsenet blir jag än mer orolig. Allt jag vet är att för barnet är det en förlust oavsett vem som har rätt och det är ju hemskt. Det svåra i det hela är att jag vet inte heller vad som är sant eller inte och jag vet inte vad jag ska tro, jag känner dem inte så väl. Men hemskt är det. Det förklarades också att här har inte det som barnet säger så stor betydelse vilket också skrämmer mig. Lägg sen till en ytterst partisk (professionell??) tolk till det hela som valde att lägga fram egna synpunkter. En skrämmande kombination. Endast två personer lär veta sanningen.
Sometimes you are left totally bewildered. If he is lying he shouldn't be allowed out in the free air. If she is lying I question her capability as a caretaker of a child. If the law system doesn't work it worries me even more. All I know is that for the child it is a lose lose situation which is absolutely horrible. The hardest part for me is that I don't know what to believe, what is true and what is false, I don't know them that well. In either case it's horrible. I was also told that here it doesn't matter really what the child says which scares me too. And add a very biased (professional??) interpreter to this concoction who chose to present her own very subjective thoughts. A scary combination. And only two people know the truth.

No comments: